Parteneri

 

 

Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB)

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania. Aceasta isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societatii romanesti si al lumii contemporane. UPB asigura realizarea unui invatamant de performanta, dezvoltat si perfectionat printr-o complexa activitate de cercetare, continuand traditia Scolii Politehnice bucurestene, conform exigentelor si cu mijloacele oferite de societatea moderna informationala.

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti are in componenta 15 facultati.

Pentru mai multe informatii, accesati http://www.upb.ro/.

 

Centrul pentru Management Strategic in Invatamantul Superior (CMS)

 

Centrul pentru Management Strategic in Invatamantul Superior s-a infiintat in cadrul unui proiect finantat de Guvernul Romaniei si Banca Mondiala, proiect privind calitatea in invatamantul superior.

CMS, ca organizatie in domeniul invatamantului si cercetarii publice, are interes implicit in dezvoltarea domeniului e-administratiei, din prisma expertizei in domeniul formarii educationale, CMS putand contribui la elaborarea sistemulului de instruire in e-Administratie, a pachetului de cursuri in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie, precum si la pilotarea pachetului de instruire.


Proiecte implementate


Viitorul universitatilor si societatii cunoasterii in Romania. Metodologia unor exercitii nationale prospective de tip foresight

Corelarea ofertei educationale cu cerintele pietei muncii in domeniul TIC in Romania: Orizont 2015 – ELMICT

Stimularea procesului de inovare in IMM-urile romanesti prin dezvoltarea culturii organizationale – INOVCO

 

 

 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN)

 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este o institutie de invatamant superior din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, cu recunoastere nationala si internationala. A obtinut calificativul de furnizor de programe educationale cu grad ridicat de incredere din partea ARACIS (Agentia Nationala de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior) si este prima universitate din profilul ei de activitate care a fost acceptata in Programul de evaluare institutionala derulat de catre EUA (European Universities Association).

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si este formata din treisprezece facultati, oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinzand programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte.

Cercetarea este, alaturi de educatie, principala prioritate a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. In toate facultatile universitatii fiinteaza structuri de cercetare, de la colective, grupuri si laboratoare, pana la centre si platforme de cercetare. Directiile de cercetare deschise sunt orientate pe prioritatile si perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informatiei si comunicatii, la energii regenerabile si ecologie, de la superconductivitate, spintronica si nanomateriale, la management si robotica, de la mecatronica si inginerie electrica, la autovehiculul si locuinta viitorului ori la urbanism si societate.

 

In cadrul proiectului „Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania", UTCN va contribui la crearea unui centru de competenta in formare in e-administratie si la cresterea capacitatii dezvoltarii de module pentru e-administratie, utilizand mijloace invoatoare.

 

Proiecte implementate


Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate PRODOC

Dezvoltarea si sustinerea de programe postdoctorale multidisciplinare in domenii tehnice prioritare ale strategiei nationale de cercetare - dezvoltare – inovare

Masterat international in robotica, adaptabil la piata fortei de munca

Pentru mai multe informatii, accesati http://www.utcluj.ro/.

 

 

Academia de Studii Economice (ASE)

 

Academia de Studii Economice din Bucuresti este una dintre cele mai specializate universitati din Europa, cu 11 facultati, 22 de departamente si 22 684 de studenti, oferind o experienta unica prin intermediul a numeroase programe de licenta si masterat in domeniul economic, al administrarii afacerilor si administratiei publice.

Curriculumul ASE cuprinde o gama variata de activitati, care ofera studentilor acces la noi teorii economice, programe de studiu orientate pe afaceri, dar si contact direct cu mediul de afaceri, prin prelegeri, simulari de afaceri, workshop-uri, internship-uri, evenimente sociale si culturale.

Fiind o universitate deschisa catre mediul de afaceri la nivel global, ASE-ul vizeaza dezvoltarea sa viitoare in colaborare cu studentii, profesorii si cercetatorii sai. Viziunea ASE presupune o cultura si un mediu institutional imbunatatite, numeroase oportunitati de dezvoltare profesionala si personala, retele profesionale variate si o abordare inovatoare a procesului de cercetare, predare si invatare. In prezent, in institutie, exista peste 21 de centre de cercetare stiintifica, organizate pe langa facultati si catedre.

In cadrul proiectului „Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania", ASE va contribui la crearea unui centru de competenta in formare in e-administratie si la cresterea capacitatii dezvoltarii de module pentru e-administratie, utilizand mijloace invoatoare.


Proiecte implementate


Centru pilot integrat pentru initierea afacerilor, in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la UE si a dezvoltarii durabile

Academia de antreprenoriat bazat pe cunoastere

Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior

Pentru mai multe informatii, accesati http://www.ase.ro/index.asp.

 

 

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi, Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

 

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi se numara printre cele mai vechi si cunoscute institutii de profil din tara, fiind custodele unei importante traditii in educatia inginereasca, stiintifica si culturala. Universitatea pregateste ingineri cu o inalta calificare profesionala, capabili sa raspunda cu rapiditate si eficienta cerintelor de inovare, cercetare si dezvoltare ale agentilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continua a competentelor profesionale ale specialistilor ingineri, impuse de realitatile si tendintele existente la nivel mondial.

Misiunea Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" este sa desfasoare activitati specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoasterii si transfer al acesteia catre societate in domeniile fundamentale – Stiinte ingineresti, Arhitectura si Urbanism –, precum si in domenii interdisciplinare si complementare, in comunitatea locala, la nivel regional, national si international.

Printre prerogativele acesteia se numara:

- rolul de transmitere a cunostintelor catre noile generatii, de formare profesionala prin intermediul unui sistem de studiu format din trei cicluri – licenta, masterat, doctorat – si a unui modul postuniversitar de invatare continua si cercetare;

- desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora.

In cadrul proiectului „Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania", Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" va contribui la crearea unui centru de competenta in formare in e-administratie si la cresterea capacitatii dezvoltarii de module pentru e-administratie, utilizand mijloace invoatoare.

Proiecte implementate

Burse Doctorale – o investitie in inteligenta – BRAIN

Performanta prin postdoctorat pentru integrarea in aria europeana de cercetare PERFORM-ERA

Sistem de gestiune electronica a documentelor si fluxurilor de lucru pentru cercetare

Pentru mai multe informatii, accesati http://www.tuiasi.ro/.

 

 

Centrul de Studii Avansate pentru Serviciile Electronice (e-CAESAR)

 

Centrul de Studii Avansate pentru Serviciile Electronice (e-CAESAR) este o asociatie non-profit din Romania, care pune accent pe cercetare in sectorul Tehnologiilor Informatice si Comunicatiilor (TIC), in special in domeniul serviciilor electronice.

Centrul E-CAESAR este fondat de catre una dintre organizatiile bine cunoscute de cercetare aplicata si dezvoltare din Europa, Fraunhofer Institute for Open Communication Systems (Fokus) din Berlin, Germania, si doua universitati de prestigiu din Romania, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) si Academia de Studii Economice Bucuresti (ASE).

Obiectivele Centrului E-CAESAR sunt Cercetarea si Dezvoltarea in domeniul interoperabilitatii, arhitecturilor eficiente si sigure de e-Guvernare, orientate spre servicii, infrastructuri si sisteme. E-CAESAR si partenerii sai ofera o infrastructura tehnica extinsa si know-how-ul administratiei publice romanesti, pentru a evalua interactiunea diferitelor sisteme de e-Guvernare la nivel organizational, semantic si tehnic. Rezultatele sunt demonstrate in ateliere de lucru, conferinte si sesiuni de instruire.

In prezent, e-CAESAR actioneaza simultan ca un Centru de CercetareCentru de Competenta, Laborator si Centru de Prezentare.

E-CAESAR colaboreaza cu toti actorii-cheie relevanti din industrie, din administratiile locale si centrale, din mediul academic, pentru promovarea unor standarde deschise si cu cele mai bune orientari in domeniul serviciilor electronice.

In cadrul proiectului „Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania", e-CAESAR va contribui la crearea unei retele de formare in e-administratie si la dezvoltarea unor sisteme de formare bazate pe cunoastere, menite sa sprijine procesele de luare a deciziilor si sa imbunatateasca competentele functionarilor in sistemul e-administratie.


Proiecte implementate


„Extension EU-Service Directive" (Implementarea Directivei Europene de Servicii in Romania – EUSDRO)

„eCaesar Setup" – Centrul si laboratorul de e-guvernare

„E-CAESAR and PrO" (Procesor pentru raportare automata - PrO)

Pentru mai multe detalii despre e-CAESAR, accesati http://www.e-caesar.ro/.

 

 

Asociatia Managerilor si Administratorilor de Cercetare din Romania (RARMA)

 

Asociatia Managerilor si Administratorilor de Cercetare din Romania (RARMA) a fost infiintata in anul 2002. Din anul 2002, RARMA a organizat sesiuni de training in scrierea de proiecte si accesarea de fonduri europene FP7.

RARMA are ca scop promovarea inovatiei in managementul si administrarea cercetarii si a dezvoltarii tehnologice, CDT si, prin aceasta, contributia la cresterea calitatii si competitivitatii CDT romanesti.

In vederea scopului propus, obiectivele RARMA sunt urmatoarele:

- dezvoltarea si promovarea bunelor practici in domeniul managementului si administrarii cercetarii si a dezvoltarii tehnologice;

- dezvoltarea interfetei dintre stiinta si managementul stiintific;

- sprijinirea dezvoltarii profesionale in domeniul managementului si administrarii cercetarii si a dezvoltarii tehnologice;

- asigurarea legaturii intre managerii si administratorii de cercetare si sectorul public si privat, in vederea promovarii intereselor acestora;

- stabilirea si mentinerea unei retele nationale active de specialitati in domeniul managementului si administrarii proiectelor de cercetare;

- colaborarea cu institutii de invatamant superior, cu institutii publice si private, pentru organizarea de cursuri de specializare, perfectionare.

In cadrul proiectului „Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania", RARMA va contribui la crearea unui nucleu compact in ceea ce priveste formarea functionarilor publici din cercetare in sistemul e-administratiei si va participa la realizarea unui corp de functionari publici in cercetare, competenti si inovatori.


Proiecte implementate


A zecea Conferinta a Asociatiei Europene a Managerilor si Administratorilor Cercetarii – EARMA

Seminar "Cum sa scrii o propunere competitiva pentru Programul Cadru 7" si Seminar "Managementul Proiectelor" 2007-2008

Conferinta „Diaspora in Invatamantul Superior si Cercetarea din Romania" (editiile 2008 si 2010)

Pentru mai multe informatii despre RARMA, accesati http://www.rarma.ro/index.html.

 

 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca

 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca este o institutie publica de invatamant superior, a carei misiune este sa promoveze si sa sustina in comunitatea locala, regionala, nationala si internationala­ dezvoltarea unor componente culturale specifice, precum: o cultura a actiunii bazate pe cunoastere sistematica si inovatoare, o cultura

a invatarii permanente si inovatoare, multiculturalitate, dialog intercultural si interconfesional, o cultura a competentei stiintifice si tehnologice, a competentei organizationale si a competentei cetatenesti, o cultura a dezvoltarii personale si morale, o cultura a atitudinii proactive si participarii, o cultura a dezvoltarii personale, o cultura a integrarii in diversitate si a globalizarii, in conditii de respect al identitatii si de reciprocitate.

 

 

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Catedra de Administratie Publica

 

Departamentul de Administratie Publica (DAP), recunoscut de catre minister ca avand cele mai bune programe in domeniu din Romania, a fost creat in anul 1996 pe baza unor proiecte internationale finantate de Uniunea Europeana (Tempus) si Statele Unite ale Americii.

De mai bine de 10 ani, DAP realizeaza cursuri de perfectionare pentru functionarii din administratia publica romaneasca. DAP si-a dezvoltat de-a lungul timpului o structura proprie de cercetare, Centrul de Cercetare in Administratia Publica (CCAP).

Prin intermediul acestuia au fost derulate, in ultimii 7 ani, cercetari diverse, vizand atat contextul romanesc (reforma legislativa si manageriala in domeniul administratiei publice, dezvoltarea abilitatilor necesare pentru analiza de politici publice, politica de mediu etc.), cat si abordari comparate (de exemplu, studii comparative elaborate intre 2001-2002, vizand procesul de elaborare a bugetelor locale in Romania, Ungaria si Polonia). Un alt domeniu important in care CCAP a elaborat studii il reprezinta reforma manageriala in administratia publica din Romania. Centrul a elaborat, de asemenea, diverse analize la cererea unor institutii din administratia centrala sau locala din Romania si din strainatate.

 

UBB se va implica in „Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania" prin Departamentul de Administratie Publica (DAP), considerand ca proiectul va conduce la imbunatatirea administratiei publice: familiarizarea functionarilor publici de la diferite niveluri cu procesele informatizate, scurtarea considerabila a timpului de asteptare pana la rezolvarea problemelor, eliminarea blocajelor informationale.

 

Proiecte implementate

Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica

Program postuniversitar in Managementul Administratiei Publice

Evaluarea implementarii legislatiei in domeniul transparentei administrative

 

Pentru mai multe detalii despre Departamentul de Administratie Publica, accesati http://polito.ubbcluj.ro/departamente/public-administration/.

 

 

Asociatia pentru Implementarea Democratiei

 

Asociatia pentru Implementarea Democratiei este o organizatie neguvernamentala si non-profit, al carei scop principal este acela de a contribui la consolidarea democratiei din Romania, prin promovarea valorilor democratice, consolidarea institutiilor democratiei si sprijinirea dezvoltarii unei noi generatii de lideri. Organizatia a fost infiintata in anul 2004.

 

Motto-ul AID este „RESPONSABILITATE IN DEMOCRATIE", responsabilizarea individului fata de societate si a statului fata de cetatean reprezentand baza ideologiei AID in programele si activitatile desfasurate. Activitatile organizatiei vizeaza: reforma administratiei publice, promovarea integritatii in sectorul public, transparenta institutiilor publice, responsabilitatea sociala, educatia si dezvoltarea liderilor.

Programele si activitatile desfasurate de AID pornesc de la fundamentele democratiei, nevoile cetatenilor si se axeaza pe rezolvarea unor probleme si nevoi de sistem, precum: responsabilizarea institutiilor publice, sustinerea participarii factorilor cointeresati (stakeholderi) in procesele de luare a deciziilor, promovarea integritatii, responsabilitatii sociale si a valorilor democratice. Activitatile AID sunt fundamentate pe principiile de necesitate, eficienta si sustenabilitate. Acestea vizeaza 5 sectoare principale de reforma si dezvoltare pentru Romania:

1. Reforma Administratiei Publice

2. Integritate Publica

3. Reforma Politica si Parlamentara

4. Responsabilitate Sociala

5. Educatie si Dezvoltarea Liderilor.

 

In cadrul proiectului „Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania", Asociatia pentru Implementarea Democratiei doreste sa se implice activ in scopul sustinerii trecerii la sistemul national de e-Administratie, obiectiv necesar in vederea crearii unei administratii publice mai eficiente si mai eficace.

 

Proiecte implementate si sondaje


Dezvoltarea si Consolidarea Centrului National pentru Integritate

Constituirea Centrului National pentru Integritate

Consiliile pentru Transparenta Locala – mecanism de transparentizare si responsabilizare a Administratiei Publice Locale

 

Pentru mai multe detalii despre AID, accesati http://www.aid-romania.org/.

 

 

Find us on Facebook

 
 

Calendar

Decembrie 2023
Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum

Intalnire de lucru

Eveniment de promovare

Sesiune de instruire

Focus grup

Vizite de studiu

Mai multe evenimente

Link-uri utile

 

Newsletter