Obiective si activitati

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului a fost pregatirea conditiilor necesare pentru trecerea la sistemul national de e-Administratie in vederea crearii unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Obiective specifice

 

O.S.1: Crearea unei platforme informatice integrate pentru sistemul de instruire in e-Administratie
O.S.2: Infiintarea si operationalizarea unei retele nationale de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie
O.S.3: Dezvoltarea unui pachet de instruire in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie si pilotarea lui pe un grup de 600 de persoane ce lucreaza in administratia publica
O.S.4: Promovarea si diseminarea e-Administratie in randul personalului de conducere si operational (functionari publici si contractuali) din administratia publica precum si a publicului larg
 

Activitatea 1. Managementul proiectului

 

 • 1.1 Constituirea, organizarea echipei de management si setarea cadrului operational al proiectului
 • 1.2 Contractarea membrilor echipei de implementare si definitivarea rolurilor si responsabilitatilor in proiect
 • 1.3 Stabilirea procedurilor interne, procedurilor de lucru cu partenerii, a calendarului activitatilor planificate, a modalitatilor de raportare, monitorizare si evaluare
 • 1.4 Asigurarea managementului de proiect pe intreaga perioada de derulare a contractului, in vederea supervizarii tuturor activitatilor proiectului, inclusiv a celor externalizate

 

Activitatea 2. Informare si publicitate cu privire la activitatile proiectului, promovarea si diseminarea rezultatelor obtinute

 

 • 2.1 Aplicarea cerintelor Manualului de Identitate Vizuala pentru toate elementele proiectului
 • 2.2 Realizarea si diseminarea materialelor de informare si promovare
 • 2.3 Publicarea periodica de informatii pe site-ul proiectului si pe site-ul institutiei (uefiscdi.gov.ro)
 • 2.4 Etichetarea mijloacelor fixe achizitionate in timpul desfasurarii proiectului
 • 2.5 Transmiterea unui comunicat de presa prin intermediul caruia va fi anuntata public lansarea proiectului si monitorizarea mass media pentru evaluarea impactului national
 • 2.6 Organizarea unei conferinte de lansare a proiectului
 • 2.7 Organizarea unei conferinte de inchidere a proiectului

 

Activitatea 3. Identificarea si selectarea grupului tinta de minim 450 de functionari publici

 

 • 3.1 Definirea profilului persoanelor care vor fi instruite si a modului de selectie a acestora
 • 3.2 Selectarea grupului tinta
 • 3.3 Impartirea cursantilor pe module de instruire

 

Activitatea 4. Achizitionarea unui nucleu de platforma informatica pentru instruire in e-administratie si elaborarea unui model functional al platformei informatice, adaptat nevoilor nationale de instruire in e-administratie

 

 • 4.1 Analiza la nivel international, privind solutiile de e-administratie implementate
 • 4.2 Definirea specificatiilor tehnice pentru module
 • 4.3 Achizitionarea platformei
 • 4.4 Operationalizarea platformei
 • 4.5 Stabilirea politicilor de mentenanta
 • 4.6 Realizarea manualelor de utilizare pe tipuri de utilizatori

 

Activitatea 5. Achizitionarea si implementarea unei platforme informatice pentru schimburile de cunostinte (knowledge-sharing)

 

 • 5.1 Elaborarea conceptului
 • 5.2 Elaborarea brief-ului de design
 • 5.3 Elaborarea specificatiilor de definire la nivel de sistem
 • 5.4 Dezvoltarea variantei alfa a platformei
 • 5.5 Testarea variantei alfa
 • 5.6 Elaborarea specificatiilor de definire utilizand modulele practice de instruire si studiile de caz – interoperabilitatea cu platforma de instruire si schimbul de informatii/rezultate
 • 5.7 Dezvoltarea celei de-a doua componente
 • 5.8 Testarea celei de-a doua componente
 • 5.9 Dezvoltarea versiunii beta
 • 5.10 Analiza functionarii versiunii beta

 

Activitatea 6. Organizarea de activitati de promovare si diseminare a facilitatilor de instruire in e-administratie

 

 • 6.1 Realizarea si diseminarea la nivel central si local a unor suporturi materiale de promovare a noilor facilitati
 • 6.2 Organizarea de evenimente regionale pentru promovarea noilor facilitati
 • 6.3 Organizarea unui eveniment de lansare a noilor facilitati la nivel central, cu participarea unor personalitati-cheie in domeniu
 • 6.4 Realizarea de parteneriate cu organisme mass media de la nivel central, in scopul promovarii noilor facilitati la nivel central si national
 • 6.5 Transmiterea unui comunicat de presa (la nivel national), cu scopul promovarii noilor facilitati la nivel national

 

Activitatea 7. Organizarea si derularea vizitelor de studiu in vederea asimilarii de bune practici

 

 • 7.1 Realizarea unor vizite de studii in tari din Uniunea Europena (ex.: Franta, Marea Britanie, Austria, Olanda, Cehia), la institutii sau agentii care au dezvoltat si opereaza sisteme similare
 • 7.2 Utilizarea rezultatelor schimbului de experienta in etapele de elaborare a modelului institutional, in elaborarea finala a curriculei si in propunerea de act normativ privind functionarea si asigurarea sustenabilitatii dupa incheierea proiectului, a retelei de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie

 

Activitatea 8. Elaborarea modelului institutional si a specificatiilor organizatorice si functionale pentru reteaua nationala de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie

 

 • 8.1 Stabilirea numarului de centre de competenta la nivel national
 • 8.2 Analiza si definirea specificatiilor de organizare si functionare a centrelor de competenta
 • 8.3 Operationalizarea activitatii centrelor de competenta
 • 8.4 Stabilirea accesului la resursele generate de proiect (infrastructura, documentatie, module, platforma pentru schimburile de cunostinte etc.)

 

Activitatea 9. Elaborarea curriculei si a continutului pentru modulele de instruire, precum si derularea procesului de instruire

 

 • 9.1 Identificarea modulelor pachetului de formare
 • 9.2 Realizarea, cu contributia centrelor de competenta de formatori/coordonatori, a primei versiuni a modulelor de formare
 • 9.3 Finalizarea primei variante a continutului modulelor de formare
 • 9.4 Perfectionarea programului de formare si includerea noilor elemente in continutul modulelor de formare (dupa prima runda de formare)
 • 9.5 Definirea profilului pentru instructori si a modului de selectie a acestora
 • 9.6 Selectarea persoanelor care vor fi instruite, din randul partenerilor din mediul universitar si din universitati apropiate centrelor de competenta 
 • 9.7 Organizarea de 10 intalniri de lucru cu formatorii implicati in proiect 
 • 9.8 Stabilirea curriculei de curs pentru fiecare modul
 • 9.9 Elaborarea cursurilor pentru module
 • 9.10 Elaborarea studiilor de caz pentru module si a modului de utilizare in cadrul platformei
 • 9.11 Organizarea de sesiuni de instruire
 • 9.12 Elaborarea de diplome de participare/certificate
 • 9.13 Integrarea cursurilor in platforma de cunoastere 
   

Activitatea 10. Elaborarea unei propuneri de act normativ privind functionarea si asigurarea sustenabilitatii dupa incheierea proiectului, a retelei de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie

 

 • 10.1 Stabilirea unui grup de lucru din cadrul personalului din ministerele din grupul tinta
 • 10.2 Definirea normelor de functionare a centrelor de competenta
 • 10.3 Elaborarea primei propuneri de act normativ
 • 10.4 Dezbaterea publica a propunerii in cadrul centrelor de competenta, a universitatilor si a ministerelor implicate
 • 10.5 Elaborarea propunerii finale de act normativ privind functionarea si organizarea retelei de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie la nivel national in urma observatiilor primite

 

Activitatea 11. Evaluarea calitatii si a rezultatelor procesului de instruire si formularea de recomandari privind eficientizarea acestuia

 

 • 11.1 Imbunatatirea continua a cursurilor si a studiilor de caz utilizate

 

Activitatea 12. Auditul proiectului

 

 • 12.1 Contractarea serviciului de audit al intregului proiect de catre un auditor autorizat

 

Find us on Facebook

 
 

Link-uri utile

 

Newsletter