Obiective si activitati

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului a fost pregatirea conditiilor necesare pentru trecerea la sistemul national de e-Administratie in vederea crearii unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Obiective specifice

 

O.S.1: Crearea unei platforme informatice integrate pentru sistemul de instruire in e-Administratie
O.S.2: Infiintarea si operationalizarea unei retele nationale de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie
O.S.3: Dezvoltarea unui pachet de instruire in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie si pilotarea lui pe un grup de 600 de persoane ce lucreaza in administratia publica
O.S.4: Promovarea si diseminarea e-Administratie in randul personalului de conducere si operational (functionari publici si contractuali) din administratia publica precum si a publicului larg
 

Activitatea 1. Managementul proiectului

 

 • 1.1 Constituirea, organizarea echipei de management si setarea cadrului operational al proiectului
 • 1.2 Contractarea membrilor echipei de implementare si definitivarea rolurilor si responsabilitatilor in proiect
 • 1.3 Stabilirea procedurilor interne, procedurilor de lucru cu partenerii, a calendarului activitatilor planificate, a modalitatilor de raportare, monitorizare si evaluare
 • 1.4 Asigurarea managementului de proiect pe intreaga perioada de derulare a contractului, in vederea supervizarii tuturor activitatilor proiectului, inclusiv a celor externalizate

 

Activitatea 2. Informare si publicitate cu privire la activitatile proiectului, promovarea si diseminarea rezultatelor obtinute

 

 • 2.1 Aplicarea cerintelor Manualului de Identitate Vizuala pentru toate elementele proiectului
 • 2.2 Realizarea si diseminarea materialelor de informare si promovare
 • 2.3 Publicarea periodica de informatii pe site-ul proiectului si pe site-ul institutiei (uefiscdi.gov.ro)
 • 2.4 Etichetarea mijloacelor fixe achizitionate in timpul desfasurarii proiectului
 • 2.5 Transmiterea unui comunicat de presa prin intermediul caruia va fi anuntata public lansarea proiectului si monitorizarea mass media pentru evaluarea impactului national
 • 2.6 Organizarea unei conferinte de lansare a proiectului
 • 2.7 Organizarea unei conferinte de inchidere a proiectului

 

Activitatea 3. Identificarea si selectarea grupului tinta de minim 450 de functionari publici

 

 • 3.1 Definirea profilului persoanelor care vor fi instruite si a modului de selectie a acestora
 • 3.2 Selectarea grupului tinta
 • 3.3 Impartirea cursantilor pe module de instruire

 

Activitatea 4. Achizitionarea unui nucleu de platforma informatica pentru instruire in e-administratie si elaborarea unui model functional al platformei informatice, adaptat nevoilor nationale de instruire in e-administratie

 

 • 4.1 Analiza la nivel international, privind solutiile de e-administratie implementate
 • 4.2 Definirea specificatiilor tehnice pentru module
 • 4.3 Achizitionarea platformei
 • 4.4 Operationalizarea platformei
 • 4.5 Stabilirea politicilor de mentenanta
 • 4.6 Realizarea manualelor de utilizare pe tipuri de utilizatori

 

Activitatea 5. Achizitionarea si implementarea unei platforme informatice pentru schimburile de cunostinte (knowledge-sharing)

 

 • 5.1 Elaborarea conceptului
 • 5.2 Elaborarea brief-ului de design
 • 5.3 Elaborarea specificatiilor de definire la nivel de sistem
 • 5.4 Dezvoltarea variantei alfa a platformei
 • 5.5 Testarea variantei alfa
 • 5.6 Elaborarea specificatiilor de definire utilizand modulele practice de instruire si studiile de caz – interoperabilitatea cu platforma de instruire si schimbul de informatii/rezultate
 • 5.7 Dezvoltarea celei de-a doua componente
 • 5.8 Testarea celei de-a doua componente
 • 5.9 Dezvoltarea versiunii beta
 • 5.10 Analiza functionarii versiunii beta

 

Activitatea 6. Organizarea de activitati de promovare si diseminare a facilitatilor de instruire in e-administratie

 

 • 6.1 Realizarea si diseminarea la nivel central si local a unor suporturi materiale de promovare a noilor facilitati
 • 6.2 Organizarea de evenimente regionale pentru promovarea noilor facilitati
 • 6.3 Organizarea unui eveniment de lansare a noilor facilitati la nivel central, cu participarea unor personalitati-cheie in domeniu
 • 6.4 Realizarea de parteneriate cu organisme mass media de la nivel central, in scopul promovarii noilor facilitati la nivel central si national
 • 6.5 Transmiterea unui comunicat de presa (la nivel national), cu scopul promovarii noilor facilitati la nivel national

 

Activitatea 7. Organizarea si derularea vizitelor de studiu in vederea asimilarii de bune practici

 

 • 7.1 Realizarea unor vizite de studii in tari din Uniunea Europena (ex.: Franta, Marea Britanie, Austria, Olanda, Cehia), la institutii sau agentii care au dezvoltat si opereaza sisteme similare
 • 7.2 Utilizarea rezultatelor schimbului de experienta in etapele de elaborare a modelului institutional, in elaborarea finala a curriculei si in propunerea de act normativ privind functionarea si asigurarea sustenabilitatii dupa incheierea proiectului, a retelei de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie

 

Activitatea 8. Elaborarea modelului institutional si a specificatiilor organizatorice si functionale pentru reteaua nationala de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie

 

 • 8.1 Stabilirea numarului de centre de competenta la nivel national
 • 8.2 Analiza si definirea specificatiilor de organizare si functionare a centrelor de competenta
 • 8.3 Operationalizarea activitatii centrelor de competenta
 • 8.4 Stabilirea accesului la resursele generate de proiect (infrastructura, documentatie, module, platforma pentru schimburile de cunostinte etc.)

 

Activitatea 9. Elaborarea curriculei si a continutului pentru modulele de instruire, precum si derularea procesului de instruire

 

 • 9.1 Identificarea modulelor pachetului de formare
 • 9.2 Realizarea, cu contributia centrelor de competenta de formatori/coordonatori, a primei versiuni a modulelor de formare
 • 9.3 Finalizarea primei variante a continutului modulelor de formare
 • 9.4 Perfectionarea programului de formare si includerea noilor elemente in continutul modulelor de formare (dupa prima runda de formare)
 • 9.5 Definirea profilului pentru instructori si a modului de selectie a acestora
 • 9.6 Selectarea persoanelor care vor fi instruite, din randul partenerilor din mediul universitar si din universitati apropiate centrelor de competenta 
 • 9.7 Organizarea de 10 intalniri de lucru cu formatorii implicati in proiect 
 • 9.8 Stabilirea curriculei de curs pentru fiecare modul
 • 9.9 Elaborarea cursurilor pentru module
 • 9.10 Elaborarea studiilor de caz pentru module si a modului de utilizare in cadrul platformei
 • 9.11 Organizarea de sesiuni de instruire
 • 9.12 Elaborarea de diplome de participare/certificate
 • 9.13 Integrarea cursurilor in platforma de cunoastere 
   

Activitatea 10. Elaborarea unei propuneri de act normativ privind functionarea si asigurarea sustenabilitatii dupa incheierea proiectului, a retelei de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie

 

 • 10.1 Stabilirea unui grup de lucru din cadrul personalului din ministerele din grupul tinta
 • 10.2 Definirea normelor de functionare a centrelor de competenta
 • 10.3 Elaborarea primei propuneri de act normativ
 • 10.4 Dezbaterea publica a propunerii in cadrul centrelor de competenta, a universitatilor si a ministerelor implicate
 • 10.5 Elaborarea propunerii finale de act normativ privind functionarea si organizarea retelei de centre de competenta in domeniile e-Administratie, e-Guvernare si e-Democratie la nivel national in urma observatiilor primite

 

Activitatea 11. Evaluarea calitatii si a rezultatelor procesului de instruire si formularea de recomandari privind eficientizarea acestuia

 

 • 11.1 Imbunatatirea continua a cursurilor si a studiilor de caz utilizate

 

Activitatea 12. Auditul proiectului

 

 • 12.1 Contractarea serviciului de audit al intregului proiect de catre un auditor autorizat

 

Find us on Facebook

 
 

Calendar

Ianuarie 2021
Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum

Intalnire de lucru

Eveniment de promovare

Sesiune de instruire

Focus grup

Vizite de studiu

Mai multe evenimente

Link-uri utile

 

Newsletter